Tiếng kêu cứu vang khắp bầu trời đêm quanh Chung cư Quốc tế Vũ Hán

Tiếng kêu cứu vang khắp bầu trời đêm quanh Chung cư Quốc tế Vũ Hán. "Xin hãy để tâm đến lời kêu khóc của họ. Rất nhiều người ở trong các chung cư đã rơi vào tình cảnh thê thảm giống họ. Họ muốn ra ngoài. Đằng kia lại có người bắt đầu la hét, ở kia kìa. Mọi người đều không tài nào chợp mắt được!.."
E2oj4GKnp_c