TIN SÁNG 30/1: Bà Pelosi đã gọi các thành viên Hạ viện mang súng để tự vệ là “kẻ thù từ bên trong”

BẢN TIN SÁNG NGÀY 30/1: - Pakistan tha bổng kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ - 44 trường học San Francisco xóa tên cũ, trong đó có tên các tổng thống Lincoln, Washington, Jefferson - 24 TNS Cộng hòa ủng hộ dự luật ngăn chặn lệnh cấm năng lượng của ông Biden - Bà Pelosi đã gọi các thành viên Hạ viện mang súng để tự vệ là “kẻ thù từ bên trong”
IqHQJXgEEVw