TỐI 10/11: Pennsylvania: Dân biểu đã qua đời được bầu lại trong năm 2022

BẢN TIN HÔM NAY (10/11) GỒM CÁC TIN CHÍNH SAU: 1. Hoa Kỳ: Cập nhật bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 2. Cựu Tổng thống Trump: Chúng ta đã có một đêm bầu cử tuyệt vời 3. Một Dân biểu của Pennsylvania đã qua đời được bầu lại trong cuộc Tổng tuyển cử 4. Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ảnh hưởng như thế nào tới quốc tế? 5. Cập nhật diễn biến xoay quanh xung đột Nga–Ukraine
dX9AJjVrGN0