Tổng thống Donald Trump gọi Virus Corona là Virus Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump gọi Virus Corona là Virus Trung Quốc. "Hôm 16/3, Tổng thống Donald Trump đăng tải trên Twitter thông báo rằng: "Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp này, như Hàng không và các ngành khác, đang bị ảnh hưởng rõ ràng bởi virus Trung Quốc..."
YQywyz-n7LI