TQ TIÊU ĐIỂM - Tập Cận Bình: Thề 'chống lại chủ nghĩa hợp hiến'; Nghệ thuật TQ phải phục vụ ĐCSTQ?

TRUNG QUỐC TIÊU ĐIỂM - ngày 5/3 có những nội dung chính như sau: 00:00​​ - Tin Tiêu Điểm 00:31​​ - Nhật yêu cầu TQ ngừng xét nghiệm phết hậu môn 01:49​​ - Cựu cố vấn của Pompeo lên án An toàn sinh học của TQ 02:54​ - Người khiếu kiện bị đưa đi khỏi Bắc Kinh trước Đại hội Đảng 05:34​​ - Tập Cận Bình không theo chủ nghĩa hợp hiến 06:44​​ - TQ: Nghệ thuật phải phục vụ cho chủ nghĩa xã hội 08:00​​ - Thủy thủ lên án sự đối đãi tồi tệ của Bắc Kinh 10:43​​ - Nhà bán lẻ khổng lồ TQ đã dưới sự kiểm soát của chính phủ 12:17​​ - ...
AWnyLN6SqgQ