Trung Quốc ngăn chặn những nỗ lực cảnh báo dịch bệnh cho người dân

Trung Quốc ngăn chặn những nỗ lực cảnh báo dịch bệnh cho người dân. "Từ hôm đó, quản lý của bệnh viện đưa ra 3 yêu cầu. Tất cả nhân viên không được nói chuyện công khai về dịch bệnh. Họ cũng không thể trao đổi về căn bệnh này bằng văn bản, hình ảnh hoặc bất cứ thứ gì có thể lưu lại bằng chứng. Và không được tự ý tiết lộ bất cứ điều gì cho bệnh nhân..."
4E5mQDF172s