Truyền hình Hàn Quốc: Hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Công, tăng khả năng đề kháng virus Vũ Hán

"Ông Kang Ji Seok cho biết: “Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm tính nên giúp loại bỏ stress, thông qua 5 bài tập để tu luyện thân thể và làm tăng cường hệ miễn dịch...Học viên Pháp Luân Công so với người bình thường hệ miễn dịch interferon gamma cao gấp 2,5 lần; Interleukin 2 gấp 1,2 lần..."
VxOYiYEBn4U