Xét nghiệm nào tốt hơn? Nước bọt hay dịch phết mũi họng?

Theo một nghiên cứu mới, nước bọt là mẫu chẩn đoán COVID-19 được khuyến khích nhiều hơn so với dịch phết mũi họng hiện đang được sử dụng rộng rãi. Nghiên cứu này được thực hiện trên 44 bệnh nhân nội trú và 98 nhân viên y tế, theo đó các mẫu nước bọt cho thấy độ nhạy (khả năng phát hiện bệnh) và tính nhất quán cao hơn trong thời gian mắc bệnh.
2innElan8oI