"Xin đừng đong đếm số người nhiễm mỗi ngày, nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khủng khiếp"

"Dưới đây là những chia sẻ từ một bác sĩ về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam cũng như suy nghĩ, thái độ của chính bác sĩ trong giai đoạn vô cùng phức tạp này..." Xem chi tiết bài viết tại đây : https://www.ntdvn.com/doi-song/xin-dung-dong-dem-so-nguoi-nhiem-moi-ngay-no-chi-la-phan-noi-cua-tang-bang-chim-khung-khiep-24487.html
nBUQseqtBMk