Thêm 12.170 ca Covid-19 ngày 5/2, 114 ca tử vong
Thêm 11.023 ca Covid-19 mùng 1 Tết; Hà Nội 2.705 ca