Việt Nam: Ai sẽ là tân Chủ tịch nước?
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức