Mỗi tháng có khoảng gần 2.000 công chức, viên chức nghỉ việc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo tổng kết của Bộ Nội vụ ngày 19/7, một năm qua bình quân mỗi tháng có 1.582 công chức, viên chức nghỉ việc, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội, TP HCM. Chủ yếu nằm trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Cụ thể, từ ngày từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/6/2023 có tổng 18.991 người nghỉ việc (bình quân 1.899 người/tháng, cao hơn bình quân 1.318 người/tháng giai đoạn 1/2020 đến 6/2022).

Trong đó 1.967 công chức, chiếm 10,36% (bộ, ngành là 772 người, địa phương là 1.195 người) và 17.024 viên chức, chiếm 89,64% (bộ, ngành là 2.793 người, địa phương là 14.231 người).

Đồng thời, số người xin thôi việc này chủ yếu là ở ngành giáo dục - đào tạo chiếm 54,2% và ngành y tế chiếm 26,5%. Ở độ tuổi dưới 50 chiếm 86,25%, trình độ đại học chiếm 48,65% và thạc sĩ chiếm 15,7%.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang là các địa phương có số người thôi việc cơ quan nhà nước nhiều nhất.

Tình trạng nhiều công chức, viên chức rời bỏ cơ quan nhà nước diễn ra từ năm 2020 đến nay và có xu hướng tăng, dù các cơ quan đã đưa ra nhiều giải pháp. Từ đầu năm 2020 đến giữa 2022, toàn quốc có 39.500 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc hoặc chuyển sang khu vực tư.

Như vậy, trong ba năm rưỡi qua, toàn quốc có tổng cộng 58.500 người thôi việc cơ quan nhà nước.

Để giải quyết tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đối với tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Từ tháng 10/2022, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nêu trên bởi tiền lương của cán bộ, công chức vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu cuộc sống. Việc thu hút đội ngũ chuyên gia cũng chưa được làm tốt nên nhiều người có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi đã lựa chọn ra làm tư hoặc kinh doanh riêng với chính sách tốt hơn.

Đồng thời, tinh giản biên chế khiến khối lượng công việc tăng thêm, tạo thêm áp lực cho những người làm công chức.

Tuyết Nhi (tổng hợp)

Việt Nam Chính trị

Mỗi tháng có khoảng gần 2.000 công chức, viên chức nghỉ việc