Con người ai cũng có phong thủy tốt

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người phương Đông tin phong thủy, còn người phương Tây tin vào chiêm tinh (sao chiếu mệnh). Thực ra phong thủy học và chiêm tinh học đều có đạo lý. Dùng khoa học hiện đại mà nói thì cái gọi là phong thủy chính là trường. Chúng ta biết rằng, trường là thứ đã được khoa học hiện nay công nhận, nó là vật chất, hơn nữa đều có quan hệ đối với thân thể con người và môi trường.

Nhưng có một số người chúng ta vẫn còn chưa biết rằng phong thủy tốt chân chính thì mỗi người chúng ta ai cũng có. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được bảo địa phong thủy này và tận dụng tốt nó thì sẽ có kết quả tốt. Người phương Đông thường gọi tâm là "điền" (ruộng), do đó có cách nói là "tâm điền" (ruộng tâm) cũng chính là như thế.

Người Á Đông tin vào vận mệnh, do đó rất nhiều người thích toán quái. Có một loại tình trạng mà ngay cả vận mệnh cũng có thể thay đổi được, đó chính là nắm bắt tốt tâm điền. Nói đơn giản hơn một chút, đó là hướng thiện, làm việc tốt. Lòng người hướng thiện là phương pháp thay đổi vận mệnh tốt nhất. Thiện thực tế cũng giống như nước, dùng thiện để tưới tâm điền thì sẽ thay đổi được vận mệnh.

Phạm Trọng Yêm thiện tâm cải biến vận mệnh

Tể tướng triều Tống Phạm Trọng Yêm đã từng từ bỏ bảo địa phong thủy mà hướng thiện khiến con cháu đời đời vinh hoa phú quý. Phạm Trọng Yêm đã từng mời thầy phong thủy xem mộ cho mẫu thân, thầy phong thủy nói mộ mẫu thân ông là "tuyệt địa", nhà ông sẽ đoạn tử tuyệt tôn, khuyên ông nên di dời mộ. Phạm Trọng Yêm nói, nếu đã là tuyệt địa thì không nên để người khác phải chịu, thà bản thân mình chịu còn hơn. Nếu mình phải tuyệt hậu thì di dời mộ có ích gì? Thế nên ông không di dời.

Phạm Trọng Yêm nói, nếu đã là tuyệt địa thì không nên để người khác phải chịu, thà bản thân mình chịu còn hơn. Nếu mình phải tuyệt hậu thì di dời mộ có ích gì? Thế nên ông không di dời.
Nếu đã là tuyệt địa thì không nên để người khác phải chịu, thà bản thân mình chịu còn hơn. Nếu mình phải tuyệt hậu thì di dời mộ có ích gì? Thế nên ông không di dời. (Pexels)

Đương thời ở Tô Châu có một bảo địa phong thủy nổi tiếng là Nam Viên. Phạm Trọng Yêm đang là tể tướng, lại là người Tô Châu, thế là có rất nhiều người khuyên ông khuyên ông mua Nam Viên làm nhà ở, để lợi cho con cháu đời sau xuất hiện nhân tài, làm quan lớn. Phạm Trọng Yêm nói, phạm vi phát đạt phú quý của một nhà thì nhỏ quá. Thế là ông mua Nam Viên làm "Thư viện Tô Châu", đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Sau khi ông chết, con trai ông là Phạm Thuần Nhân lại làm tể tướng, hơn nữa con cháu đời đời liên tiếp xuất hiện nhân tài.

Phạm Trọng Yêm chính là dùng một trái tim thiện để thay đổi vận mệnh. Lòng người thiện thì bảo địa trên thân sẽ tốt, vận mệnh sẽ trở nên tốt đẹp.

Bùi Độ trả lại đai ngọc, thiện tâm vun tưới phong thủy

Bùi Độ là người triều Đường, thuở niên thiếu nghèo khổ. Có thầy tướng thấy đường vân dọc trên mặt ông chui vào miệng, cho biết đó là tướng chết đói. Sau này một lần du ngoạn trong chùa Hương Sơn, Bùi Độ nhặt được một cái đai ngọc ở lan can một ngôi đình. Bùi Độ thầm nghĩ: "Đây là đồ người ta đánh mất, mình sao có thể hại người lợi mình được, như thế sẽ hỏng hết cái tâm này".

Thế là Bùi Độ ngồi đó chờ đợi. Một lúc sau, một phụ nữ vừa khóc vừa chạy đến, nói rằng: "Cha tôi bị hãm hại ngồi tù, mượn được cái đai ngọc để đi chuộc tội cho cha. Trên đường gặp chùa, bèn vào dâng hương, sơ ý đánh rơi mất đai ngọc. Nếu có ai nhặt được, xin hãy rủ lòng thương hoàn trả để giữ được tính mạng cho cha tôi".

"Cha tôi bị hãm hại ngồi tù, mượn được cái đai ngọc để đi chuộc tội cho cha. Trên đường gặp chùa, bèn vào dâng hương, sơ ý đánh rơi mất đai ngọc."
"Cha tôi bị hãm hại ngồi tù, mượn được cái đai ngọc để đi chuộc tội cho cha. Trên đường gặp chùa, bèn vào dâng hương, sơ ý đánh rơi mất đai ngọc." (Pxhere)

Bùi Độ đem chiếc đai ngọc ra trao lại cho người phụ nữ đó, cô bái tạ rồi vội vàng ra đi.

Một ngày nọ, Bùi Độ lại gặp thầy tướng kia, thầy tướng vô cùng ngạc nhiên nói: "Cốt pháp của túc hạ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là tướng chết đói như trước nữa, phải chăng là đã có âm đức gì?"

Bùi Độ nói là không có. Thầy tướng nói: "Túc hạ thử nghĩ lại xem, ắt có việc như cứu người trong nước lửa".

Bùi Độ lại nói rằng không có, mà chì là gần đây có hoàn trả đai ngọc cho người đánh mất.

Thầy tướng nói: "Việc này là việc âm đức lớn, sau này túc hạ sẽ phú quý đủ đầy, có thể dự đoán trước được như vậy".

Sau này quả nhiên Bùi Độ thi đỗ tiến sĩ, sau làm quan đến chức tể tướng, thọ ngoài 80 tuổi.

Mỗi người đều có phong thủy tốt, người phương Đông hay phương Tây cũng vậy. Nếu muốn nó kết trái ngọt lành thì cần phải dùng cái tâm thiện để vun tưới.

Tường Hòa
Theo kannewyorkBÀI CHỌN LỌC

Con người ai cũng có phong thủy tốt