Đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 tiếng tuần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Gần đây có sự tranh luận về đề xuất giảm giờ làm từ 48 giờ mỗi tuần, để giờ làm việc khối hành chính và khối doanh nghiệp giống nhau.

Công đoàn Việt Nam vừa đề xuất các cấp nghiên cứu giảm giờ làm việc của lao động trong doanh nghiệp dưới 48 giờ mỗi tuần, tiến tới 40 giờ, bằng với khu vực nhà nước.

Công đoàn kiến nghị Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, cùng các bộ, ngành sớm nghiên cứu giảm giờ làm của người lao động, đảm bảo công bằng với khu vực hành chính nhà nước xuống còn 40h. Mục tiêu để lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lực, chăm lo cho gia đình.

Luật lao động hiện hành quy định lao động làm việc trong điều kiện bình thường không quá 8h mỗi ngày và 48h mỗi tuần. Doanh nghiệp có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho lao động biết. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tuần làm việc 40h.

Từ năm 2015, tiền lương ngày được luật điều chỉnh dần sang nhận lương tháng, lao động trông chờ được giảm giờ làm việc để cuối tuần được nghỉ ngơi.

Công ty Changshin, doanh nghiệp sử dụng 37.000 lao động, đông nhất tỉnh Đồng Nai cho biết, lộ trình giảm giờ làm việc tiến tới 40 giờ mỗi tuần là mong mỏi của nhiều công nhân. Lao động trông chờ được giảm giờ làm việc để cuối tuần được nghỉ ngơi, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Trước đó, trong phiên thảo luận tại Hội trường Quốc hội ngày 31/10, Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề xuất giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động trong khu vực tư từ 48h/tuần xuống 44/tuần, tiến tới 40h/tuần như trong khu vực công.

Theo ông Nghĩa, việc giảm giờ làm là việc hết sức cần thiết. Bởi, nước ta áp dụng chế độ 48h/tuần tức là 6 ngày/tuần từ rất lâu. Ở khu vực công đã giảm xuống chế độ 40h/tuần từ năm 1999. Theo thống kê của tổ chức lao động quốc tế, khảo sát 154 nước chỉ có 2 nước có số giờ làm việc trên 48h/tuần; 1/3 số nước áp dụng là 48h giống Việt Nam và khoảng 2/3 các nước có 48h trở xuống.

Thống kê của Cục An toàn lao động năm 2019, Việt Nam có số giờ làm việc thuộc nhóm cao ở Đông Nam Á, trong khi ngày nghỉ lễ thuộc nhóm thấp nhất. Cụ thể, tính riêng thời gian làm việc trong năm của người Việt khoảng 2.320 giờ, thấp hơn Philippines, Malaysia, Thái Lan và cao hơn Singapore, Indonesia, Lào và Campuchia.

Việt Nam Xã hội

Đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 tiếng tuần