Điểm mặt 3 ‘ông lớn ngân hàng’ quán quân lợi nhuận quý II/2023

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng được công bố đã lộ diện ba ông lớn ngân hàng là Vietcombank, VietinBank và BIDV chạy đua về lợi nhuận cũng như nợ xấu. Đây là ba ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về lợi nhuận

Vietcombank đang giữ vị trí quán quân với lợi nhuận trước thuế đạt 20.499 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng cũng tăng 18%, đạt 16.420 tỷ đồng

Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này tăng 25%, đạt 9.277 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Vietcombank đạt 1.704.273 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

"Á quân" bảng xếp hạng thuộc về BIDV, với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 13.862 tỷ đồng.

Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 6.942 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BIDV tăng 0,2% so với đầu năm, đạt hơn 2,12 triệu tỷ đồng vào cuối quý II. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 7% lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,9% lên hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

VietinBank đứng vị trí thứ ba khi ngân hàng này báo cáo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 12.531 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý II, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý tăng 13%, đạt hơn 6.550 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 12%, đạt 5.264 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,86 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,6%. Còn tiền gửi khách hàng tăng 4,9%, đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng.

Về nợ xấu

Số dư nợ xấu của Vietcombank tăng 25% so với đầu năm lên 9.783 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này vẫn được duy trì ở mức thấp 0,83%.

Còn nợ xấu của BIDV ở mức 25.970 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay theo đó tăng từ 1,16% lên 1,59%.

Trong khi đó, số dư nợ xấu của VietinBank tăng 9,5% so với đầu năm lên 17.309 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này tăng lên 1,27%.

 

Việt Nam Kinh tế

Điểm mặt 3 ‘ông lớn ngân hàng’ quán quân lợi nhuận quý II/2023