Giảm 37 loại phí, lệ phí trong nửa đầu năm 2022 từ 10-50%

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sẽ có 37 khoản phí, lệ phí được gia hạn, giảm với mức giảm từ 10 – 50% so với quy định hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tư 120 có hiệu lực kể từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2022. Có 37 khoản phí, lệ phí được giảm từ 10 – 50% so với quy định hiện hành; bổ sung thêm 3 loại phí, lệ phí so với chính sách áp dụng cuối năm 2021.

Các khoản phí, lệ phí thuộc nhiều lĩnh vực như: phí cấp căn cước công dân, chứng khoán, ngân hàng, hàng không, an toàn lao động, đầu tư xây dựng, phí đường bộ…

Các loại phí, lệ phí giảm 50%

 • Lệ phí cấp căn cước công dân.
 • Lệ phí cấp giấy phép lập và hoạt động ngân hàng và tổ chức tín dụng;
 • Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và hành nghề cho cá nhân;
 • Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở;
 • Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
 • Lệ phí cấp, đổi giấy chứng nhận hành nghề và giám sát hoạt động chứng khoán;
 • Phí thẩm định để cấp phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá;
 • Phí đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu lao động;
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;
 • Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Phí kiểm định phương tiện, thiết kế phòng cháy chữa cháy;
 • Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt;
 • Phí trình báo đường thủy nội địa;
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
 • Phí trong chăn nuôi, kiểm dịch động vật, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

Mức giảm 30%

 • Phí khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường, khí tượng thuỷ văn;
 • Phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
 • Phí trong lĩnh vực y tế;
 • Phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải khách, xe khách công cộng, xe tập lái, xe sát hạch.

Mức giảm 20%

 • Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước;
 • Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay;
 • Phí đăng ký giao dịch bảo đảm với máy bay;
 • Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, tàu biển;
 • Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, xuất cảnh, tem AB;
 • Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vật liệu nổ;
 • Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
 • Phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Mức giảm 10%

 • Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay;
 • Phí sử dụng đường bộ với xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo;
 • Phí trong công tác an toàn thực phẩm;
 • Phí thẩm định kinh doanh thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Như vậy, so với các khoản phí, lệ phí giảm trong năm 2021, Bộ Tài chính bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục được giảm gồm:

 • Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
 • Giảm 50% phí trình báo đường thuỷ nội địa;
 • Giảm 20% phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất.

Theo Thông tư mới của Bộ Tài chính, tổng số tiền dự kiến giảm hơn 1.000 tỷ đồng.

Trần Duy

Việt Nam Xã hội

Giảm 37 loại phí, lệ phí trong nửa đầu năm 2022 từ 10-50%