Kiểm tra tiền công đức tại tỉnh Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 21/7 Bộ Tài chính đã gửi báo cáo tới Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm việc quản lý tiền công đức ở Quảng Ninh cho thấy chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo.

Theo kết quả báo cáo của Bộ Tài chính về việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022, và bốn tháng đầu năm 2023 cho thấy, tổng số thu năm 2022 là 70,8 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng), bằng khoảng 40 - 60% số thu công đức, tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Tổng số chi 54,4 tỷ đồng.

Bốn tháng đầu năm 2023 tổng số thu 61 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng), gần bằng số thu cả năm 2022. Tổng số chi 29,4 tỷ đồng.

Một số di tích có số thu trong 4 tháng đầu năm 2023 trên 1 tỷ đồng, gồm di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên 19,8 tỉ đồng (chiếm 32% tổng số thu tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh); khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử gần 7,2 tỷ đồng (riêng tại chùa Đồng 4,3 tỷ đồng); đền Thánh Mẫu ở Trà Cổ, Móng Cái 5,3 tỷ đồng; khu di tích lịch sử Bạch Đằng, Hạ Long 3,2 tỷ đồng; chùa Hưng Học ở Nam Hòa, Quảng Yên 2,7 tỷ đồng...

Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo. Chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức tốt nhưng không có số liệu báo cáo.

Theo Bộ Tài chính, nếu tính báo cáo đầy đủ các khoản công đức tại các di tích, tổng số thu tiền công đức, tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cả năm 2023 khoảng trên 180 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra nhận thấy số thu tiền công đức ở Yên Tử (điểm du lịch sinh thái tâm linh nổi tiếng, mỗi năm đón trên 2 triệu lượt du khách) năm 2022 là 3,7 tỷ đồng dường như không hợp lý, vì nó chỉ tương đương số thu tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng (3,3 tỷ đồng), thấp hơn so với số thu tại đền Thánh Mẫu, di tích cấp tỉnh ở phường Trà Cổ, Móng Cái (5,8 tỉ đồng) và chưa bằng 1/5 số thu tại đền Cửa Ông (20,1 tỷ đồng).

Theo số liệu từ Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cung cấp, từ năm 2007 đến tháng 4-2023, tổng thu tiền trong hòm công đức 287 tỷ đồng, tổng chi khoảng 638 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng số thu tiền công đức thực tế cao hơn số thu nêu trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra ít nhất khoảng 351 tỷ đồng, nếu tính số thu bằng số chi.

Sau đợt kiểm tra với Quảng Ninh, việc kiểm tra việc thu chi tiền công đức sẽ diễn ra trên cả nước.

Lý Ngọc tổng hợp

Việt Nam Xã hội

Kiểm tra tiền công đức tại tỉnh Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo