Năm 2021, Việt Nam có 5.799 người chết vì tai nạn giao thông

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong năm 2021, Việt Nam xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, 8.018 người bị thương.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 12/2021 (tính từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021), Việt Nam ghi nhận 1.342 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và làm bị thương 957 người.

Theo đó, giảm 183 vụ (12%), tăng 3 người chết (0,46%), giảm 195 người bị thương (16,93%) so với tháng cùng kỳ năm 2020.

Trong đó:

Đường bộ xảy ra 1.330 vụ; làm chết 649 người, 956 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 178 vụ (11,8%), tăng 6 người chết (0,93%) và giảm 193 người bị thương (16,8%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ; làm chết 5 người, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 6 vụ (50%), giảm 3 người chết (37,5%), giảm 2 người bị thương (66,67%).

Đường thủy xảy ra 5 vụ; làm chết 1 người, không có người bị thương; tăng 2 vụ (66,67%), số người chết và bị thương không thay đổi.

Hàng hải xảy ra 1 vụ; không có người chết và bị thương; giảm 1 vụ (50%), số người chết và bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021)

Toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, 8.018 người bị thương. So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.496 vụ (23,32%); số người chết giảm 1.068 người (15,55%); số người bị thương giảm 3.143 người (28,16%).

Trong số này:

Đường bộ xảy ra 11.364 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.699 người, 8.001 người bị thương; giảm 3.447 vụ (23,27%), giảm 1.040 người chết (15,43%), giảm 3.126 người bị thương (28,09%) so với cùng kỳ.

Đường sắt xảy ra 69 vụ, làm chết 54 người, 16 người bị thương; giảm 28 vụ (28,87%), giảm 17 người chết (23,94%), giảm 11 người bị thương (40,74%) so với cùng kỳ.

Đường thủy xảy ra 53 vụ, làm chết 35 người, 1 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 16 vụ (23,16%), giảm 12 người chết (25,53%), giảm 6 người bị thương (85,71%).

Hàng hải xảy ra 9 vụ, làm chết và mất tích 11 người, không có người bị thương. Tuy giảm 5 vụ (35,71%), nhưng lại tăng 1 người chết và mất tích (10%) so với năm 2020.

Anh Thư

Việt Nam Xã hội

Năm 2021, Việt Nam có 5.799 người chết vì tai nạn giao thông