Năm 2021, Việt Nam đã chi 74.000 tỷ đồng tiền ngân sách cho phòng chống dịch Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo thông tin từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 6/1 về công tác tài chính-ngân sách, năm 2021, ngân sách Nhà nước Việt Nam đã chi 74.000 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 6/1, Bộ Tài Chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính - ngân sách, năm 2021.

Theo báo cáo Bộ Tài chính Việt Nam, năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt trên 1.563 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% dự toán; trong đó, thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt khoảng 14,5% so với dự toán và tăng khoảng 11,3% so với năm 2020; tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt khoảng 20,5% so với dự toán và tăng 20,7% so với năm 2020, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chi, nhất là cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ cấp bách khác.

Tổng chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

Đến ngày 31/12/2021, NSNN đã chi 45.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 và 28.900 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, tổng cộng là 74.000 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương đã chi 26.300 tỷ đồng, các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương 47.700 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, với kết quả thu, chi nêu trên, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2021, bội chi ngân sách nhà nước thực hiện đạt dưới 4% GDP.

Một nhân viên lau sàn tại một cửa hàng giày ở Hà Nội vào ngày 29 tháng 9 năm 2021. (Ảnh của NHAC NGUYEN / AFP qua Getty Images)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2022, dịch Covid-19 có thể tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, nên Bộ đã trình Chính phủ, trình Quốc hội bố trí 10 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 cho phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, 20,5 nghìn tỷ đồng cũng được bố trí dự phòng ngân sách trung ương và 1,7 nghìn tỷ đồng chi dự trữ Quốc gia để Việt Nam có thể chủ động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ trọng yếu khác. Dự phòng ngân sách trung ương và dự trữ Quốc Gia đều tăng so với dự toán năm 2021.

Việt Nam Xã hội

Năm 2021, Việt Nam đã chi 74.000 tỷ đồng tiền ngân sách cho phòng chống dịch Covid-19