Người dân kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền về việc không đổi giấy phép lái xe trong năm 2023 sẽ phải thi sát hạch lại từ đầu dẫn đến nhiều điểm đổi GPLX ở một số tỉnh bị quá tải.

Lo ngại về việc không đổi giấy phép lái xe trong năm 2023 sẽ phải thi sát hạch lại từ đầu, người dân ở nhiều tỉnh thành kéo nhau đi đổi dẫn đến nhiều điểm đổi GPLX thời gian gần đây bị quá tải.

Thậm chí có rất nhiều người giấy phép lái xe mô tô hạng A1 còn mới, không hư hỏng vẫn đến đổi lại gây mất thời gian cho các bên liên quan.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do người dân hiểu nhầm, nếu không đổi GPLX trong năm nay sẽ phải sát hạch lại từ đầu.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã có thông tin cho người dân nắm rõ.

Cụ thể, các trường hợp thực hiện đổi giấy phép lái xe bao gồm: Giấy phép lái xe bằng giấy bìa hoặc GPLX bằng vật liệu PET nếu bị mất, hư hỏng, hết thời hạn hoặc bị thay đổi, sai thông tin thì sẽ được cấp đổi sang GPLX bằng vật liệu PET theo mẫu mới có mã QR.

Các loại GPLX còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục sử dụng bình thường, không bắt buộc phải đổi, GPLX không thời hạn (A1, A2, A3) được khuyến khích thực hiện đổi sang mẫu mới.

Người có GPLX còn thời hạn hoặc quá hạn sử dụng dưới 3 tháng thì được đổi lại GPLX mà không phải thi lại. Nếu GPLX quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Nếu quá hạn 1 năm trở lên (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Thời hạn đổi GPLX (ngoại trừ GPLX không thời hạn hạng A1, A2, A3) của mỗi người dân là khác nhau và được ghi cụ thể trên GPLX.

Sở cũng lưu ý hiện nay, chưa có quy định của cấp có thẩm quyền về thời hạn đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET. Việc cấp đổi GPLX có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến, GPLX sau cấp đổi sẽ chuyển trực tiếp đến địa chỉ công dân đăng ký.

Việt Nam Xã hội

Người dân kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn