Thơ: Chúc nhân gian sớm gặp phúc âm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời mạt Pháp biết bao hiểm cảnh; Buổi nhiễu nhương dịch bệnh bùng lan; Can qua binh lửa điêu tàn; Thiên tai nhân họa vẫn đang hoành hành...

Người bao kiếp tìm cầu Chính Pháp
Kẻ bon chen ngơ ngác bến mê
Khóc câu 'sống gửi thác về'
Chìm trong lục đạo, Cố quê chốn nào?

Thời mạt Pháp biết bao hiểm cảnh
Buổi nhiễu nhương dịch bệnh bùng lan
Can qua binh lửa điêu tàn
Thiên tai nhân họa vẫn đang hoành hành

Trẻ quanh quẩn với danh-tình-lợi
Già tong teo trạm cuối thời gian
Sống như chẳng có ngày tàn
Chết như chưa tỏ thế gian vô thường!

Người thiếu Đạo: giọt sương trước gió
Kẻ vô minh: nói có là không
Lớn gan phỉ báng Phật Thần
Bức hại tu luyện, lừa dân dối trời

Cũng chửa biết ai cười ai khóc...
Chúc nhân gian sớm gặp phúc âm
Nhớ câu trọng đức kính Thần
Thiên thê(*) cứu độ, Pháp Luân gia trì(**)...

Vô danh cư sỹ
_____________

(*) Thiên thê: Thang trời /chiếc thang lên trời. [Chiết tự theo câu chữ bề mặt].

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Chúc nhân gian sớm gặp phúc âm