Thơ: Cơ may

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người là Thần thuở tiên thiên; Không là Thần lúc hậu thiên hình thành; Nhiều chấp trước đánh mất mình; Vì Danh vì Lợi vì Tình mà rơi...

"Đại đào thải sắp bắt đầu"
Nhiều người vẫn cứ truy cầu ăn chơi
Thiên cơ đã tiết lộ rồi
Mười người tiếp cận, chín người không tin

Vẫn cứ sùng bái kim tiền
Vẫn tìm quỷ kế đảo điên làm giàu
Thần nhìn thấy thế mà đau
Giữa bể khổ chẳng biết đâu là bờ

Bởi chúng sinh quá mê mờ
Ngoài việc tiết lộ Thiên cơ rõ ràng
Thần còn ban một ‘Chiếc Thang’
Đó là Đại Pháp hồng truyền bấy nay

Ai đắc được ‘Chiếc Thang’ này
Đề cao tầng thứ - cơ may về Trời
Tầng thứ thấp nhất là người
Nặng nghiệp tất phải luân hồi triền miên

Người là Thần thuở tiên thiên
Không là Thần lúc hậu thiên hình thành
Nhiều chấp trước đánh mất mình
Vì Danh vì Lợi vì Tình mà rơi

Thang lên Trời đặt đến nơi
Mười người tiếp cận, chín người không tin
Con đường duy nhất hồi Thiên
Con đường duy nhất thành Tiên, thành Thần

Ai không muốn đề cao tầng
Xin cứ nhẩm niệm nhiều lần Chân ngôn
Cơ may sẽ đến tự nhiên
Khi gặp nạn có Thần Tiên độ trì

Phật Chủ hồng đại từ bi
Hạ thế, chịu khổ là vì chúng sinh.

26.02.2024

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Cơ may