Thơ: Tay sen gieo hy vọng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu con người hư hỏng; Nhân loại sẽ diệt vong, Tay sen gieo hy vọng; Tâm mơ đời sáng trong…

Luật trời trên khuôn mặt
Sinh lão bệnh tử người
Sáng đối diện trước tối
Nước mắt trong nụ cười

Bão tố quật cây đổ
Nhà cửa nát tan tành,
Uế khí vùi tích tụ
Gió cuốn vào không gian

Lụt lội trời sũng nước
Tưởng thế gian chết chìm
Cá tôm bơi giỡn sóng
Phù sa vun xanh đồng

Kể cả nọc rắn hổ
Nửa giọt đủ giết voi,
Dẫu đó là độc tố
Cũng góp xoay bệnh người

Và như thế, vi rút
Có gì ngoại lệ đâu,
Lọc đêm đen quá khứ
Thiên giới ngày sáng tươi

Nếu con người hư hỏng
Nhân loại sẽ diệt vong,
Tay sen gieo hy vọng
Tâm mơ đời sáng trong…

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Tay sen gieo hy vọng