Thơ: Tu luyện Chính Pháp

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Cảm nghĩ khi đọc bài chia sẻ "Thiển ngộ về sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp" đăng trên Chánh Kiến ngày 01/4/2024)

Dù gặp quan sinh tử
Ý chí chẳng lung lay
Có Pháp và Sư phụ
Sợ gì ở nơi đây?

Đoái hiện lời thệ ước
Bao nhiêu việc cần làm
Chúng sinh chờ đắc cứu
Còn nhiều tại nhân gian

Nếu gánh thay chấp trước
Không làm ta tầm thường
Dẫu gánh thay nghiệp lực
Không khiến ta lầm đường!

Thời thời và khắc khắc
Tu khứ chủng nhân tâm
Chính niệm và hướng nội
Để mãi mãi là Thần!

Ai đó luôn gây khó
Khuất phục? Không thể nào
Vượt lên quan sinh tử
Thân thần luôn đề cao!

Mang sứ mệnh lịch sử:
Đoái hiện lời nguyện thề
Nhân gian xong Chính Pháp
Theo Sư phụ trở về!

05.4.2024
Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Tu luyện Chính Pháp