Thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe': Bộ Y tế nói gì

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ Y tế đã bác thông tin "bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe" như nhiều người đang lầm tưởng.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 295 "Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Trong số 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ có thủ tục cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ của người lái ô tô, khám sức khỏe cho thuyền viên tàu biển.

Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng, việc bãi bỏ thủ tục hành chính này là đồng nghĩa với việc không cần khám sức khỏe trước khi thi bằng lái xe.

Về vấn đề này Bộ Y tế cho biết, việc bãi bỏ thủ tục hành chính này không có nghĩa là từ nay, khi thi bằng lái xe là không cần phải khám sức khỏe như nhiều người đang lầm tưởng. Trước đây, những danh mục như cấp giấy khám sức khỏe lái xe, cấp giấy khám sức khỏe, công bố cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe... cần đảm bảo thủ tục hành chính theo quy định.

Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.

Tại Quyết định số 295 đã bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó 9 thủ tục hành chính từ số 01 đến số 09, cụ thể là:

"1.Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục I.

2. Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại phụ lục II.

3. Khám sức khỏe định kỳ cho thuyền viên làm trên tàu biển Việt Nam.

4. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

5. Khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô.

6. Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.

7. Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi.

8. Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

9. Khám sức khỏe định kỳ".

Bộ Y tế khẳng định, 9 thủ tục trên không phải thủ tục hành chính mà là quy trình, kỹ thuật chuyên môn được cán bộ y tế triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân để thực hiện theo quy định tại khoản 20, Điều 2, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023: "Khám sức khỏe" là việc khám bệnh để xác định tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe hoặc phát hiện, quản lý bệnh.

Tại Quyết định số 295, thủ tục hành chính số 10: "Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác" và thủ tục hành chính số 11: "Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Sở Y tế" bị bãi bỏ do đã được quy định tại Quyết định số 159 ngày 18/01/2024 của Bộ Y tế "Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15 ngày 9/1/2023 và Nghị định số 96 "Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh" (Thủ tục hành chính số 15 tại mục thủ tục hành chính mới ban hành).

Việt Nam Xã hội

Thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe': Bộ Y tế nói gì