Thủ tướng Việt Nam yêu cầu 100% quán karaoke có lối thoát nạn thứ 2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Việt Nam lưu ý chính quyền các địa phương yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2, đồng thời tăng chế tài xử phạt đối với các cơ sở karaoke vi phạm.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra tại tỉnh Bình Dương, Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ: Công an; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Theo đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch rà soát việc cấp giấy phép kinh doanh; hoạt động karaoke; hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại các cơ sở này.

Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định; cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc trường hợp thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm soát việc quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke; xử phạt, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được yêu cầu phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây, ống tụt...). Các quán này cũng phải chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy; có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Trần Phong

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Thủ tướng Việt Nam yêu cầu 100% quán karaoke có lối thoát nạn thứ 2