Tin vui trước thềm 20/11 cho giáo viên Hà Nội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra văn bản về việc thăng hạng giáo viên năm 2023.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các hiệu trưởng thực hiện đúng văn bản số 3277 của Sở Nội vụ, văn bản số 4130 của Sở GD&ĐT.

Bên cạnh đó, tại văn bản số 3277 quy định: Trên cơ sở danh sách giáo viên đã đăng ký thăng hạng theo văn bản số 1783 ngày 21/6, Tổ thẩm định hồ sơ có trách nhiệm rà soát danh sách, hồ sơ các trường hợp viên chức giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II. Không bổ sung thêm người vào danh sách.

Các chức danh có Quyết định ban hành: Hiệu trưởng, cấp ủy, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên đã và đang thực hiện trong 6 năm liền kề trước thời điểm hết hạn hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo thứ tự từ trên cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo cơ cấu, nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên trong đơn vị xây dựng.

Nếu đề nghị đối với giáo viên (không thuộc các chức danh trên) đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thì phải đảm bảo cơ cấu, nhu cầu và giáo viên phải giữ vai trò định hướng chuyên môn trong các cơ sở giáo dục.

Sau khi nhận được thông tin này, nhiều giáo viên bày tỏ vui mừng vì đã nằm trong danh sách xét thăng hạng năm 2023 thay vì chỉ ưu tiên cho giáo viên cốt cán.

Một giáo viên tại Hà Nội cho biết, công văn mới này có bổ sung thêm đối tượng giáo viên là người giữ vai trò định hướng chuyên môn trong các cơ sở giáo dục. Như vậy, có thể hiểu là không phải tất cả giáo viên đều được tham gia xét thăng hạng, chỉ có giáo viên ở các nhóm chuyên môn chưa có giáo viên hạng II, thuộc cơ cấu chức danh nghề nghiệp của cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục có nhu cầu mới được xét thăng hạng. Các giáo viên này về sau sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ của giáo viên hạng II ở nhóm chuyên môn đó.

Việt Nam Xã hội

Tin vui trước thềm 20/11 cho giáo viên Hà Nội