Bắc Kinh gây hấn với Ấn Độ để dịch chuyển tâm điểm khủng hoảng | Trung Quốc Tiêu Điểm

Thêm chi tiết về cuộc đụng độ ở biên giới Trung-Ấn. Nhà phân tích cho biết Bắc Kinh có lẽ đang cố gây hấn ở biên giới để chuyển dịch sự chú ý ra khỏi cuộc khủng hoảng nội địa; Chính quyền Trung Quốc nói Bắc Kinh vẫn đang trong dầu sôi lửa bỏng ...

Video