Bộ trưởng Tài chính: Livestream bán hàng sẽ bị nộp thuế, áp dụng hóa đơn điện tử

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ trưởng Tài chính cho rằng cần quản lý hoạt động thương mại điện tử để thu thuế vì việc livestream, bán hàng qua mạng xã hội rất nhiều.

Ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức nhấn mạnh yêu cầu thu thuế qua mạng xã hội tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 18 về Đề án 06 và quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết, thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Công Thương là 20,5 tỷ USD và sẽ đạt 30,5 tỷ USD vào năm 2025. Từ đó đặt ra yêu cầu về quản lý thuế, quản lý về chất lượng hàng hóa, chống lừa đảo.

Bộ Tài chính cũng đã áp dụng định danh và xác thực điện tử đối với: cá nhân thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế; dịch vụ chữ ký số, viễn thông, tên miền; cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng; đang triển khai khuyến khích các sàn giao dịch TMĐT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất kết nối dữ liệu, liên thông đồng bộ giữa các bộ, ngành, đặc biệt dữ liệu dân cư, dữ liệu thương mại điện tử, dữ liệu thanh toán qua ngân hàng… để đối chiếu một cách nhanh chóng yêu cầu kê khai nộp thuế, yêu cầu thanh tra kiểm tra.

Về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua mạng xã hội, ông Phớc cho biết, cần quản lý để thu thuế vì giờ người ta livestream, bán hàng qua mạng xã hội rất nhiều. “Chúng ta phát triển mạng xã hội cùng với việc đối chiếu với ngân hàng thì sẽ thu được nguồn thuế rất lớn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nói.

Ngoài ra, hiện nay, việc chia sẻ dữ liệu thuế, mã số thuế định danh theo căn cước công dân tính đến ngày 3/6 đã đạt 97,57%. Bộ Tài chính cùng Bộ Công thương đã chia sẻ dữ liệu về 929 sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) tương ứng với 847 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT (một doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều sàn) và 284 ứng dụng bán hàng trên mạng.

Đối với việc áp dụng hóa đơn điện tử trong lĩnh vực kinh doanh vàng, tới nay 100% các doanh nghiệp (9.419 doanh nghiệp) đã áp dụng.

Với TMĐT, theo số liệu quản lý thuế đến năm 2024, ngành thuế đang quản lý 123.759 người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT.

Trong đó, cá nhân là 88.147, doanh nghiệp bán hàng hóa thông qua sàn giao dịch TMĐT là 35.131. Doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT là 361, doanh nghiệp lớn hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng là 24 và nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam là 96.

Về số thu ngân sách nhà nước, số liệu quản lý thuế trong 2 năm gần nhất cho biết, năm 2022 thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT là 83.000 tỉ đồng; năm 2023 số thuế đã nộp 97.000 tỉ đồng, 5 tháng đầu năm 2024 số thuế đã nộp trên 50.000 tỉ đồng.

Lũy kế đến nay đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế với số thuế là trên 15.600 tỉ đồng.

Trung Kiên (T/h)

Việt Nam Xã hội

Bộ trưởng Tài chính: Livestream bán hàng sẽ bị nộp thuế, áp dụng hóa đơn điện tử