Chính phủ đồng ý mở rộng sân bay Điện Biên với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo Quyết định trên, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên do nhà đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện.

Mục tiêu của Dự án: xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung.

Quy mô Dự án: Công trình khu bay đáp ứng khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; cải tạo nhà ga hiện hữu đáp ứng công suất 0,5 triệu hành khách/năm; cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ.

Tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án: 1.547,563 tỷ đồng, trong đó, sử dụng vốn chủ sở hữu 100%. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án hoàn thành, các hãng hàng không có thể mở nhiều đường bay tới Điện Biên thay vì chỉ khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên bằng máy bay ATR 72 như hiện nay.

Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao:

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định.
  • UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí đủ vốn bảo đảm đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục Dự án.
  • UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi, bàn giao đất xây dựng Dự án theo quy định và theo tiến độ triển khai Dự án.
  • UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Tài chính và chỉ đạo các đơn vị liên quan và hướng dẫn ACV thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định hiện hành; phối hợp giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.
  • Bộ GTVT phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án và phù hợp Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  • Bộ GTVT tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng Cảng hàng không Điện Biên theo quy định.
  • ACV chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • ACV tổ chức triển khai lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định hiện hành. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.
  • ACV tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh hàng không; bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không Điện Biên.

Việt Nam Xã hội

Chính phủ đồng ý mở rộng sân bay Điện Biên với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng