Điệp viên Trung Quốc tuyển dụng nhân sự Mỹ để thu thập thông tin | Trung Quốc Tiêu Điểm

Trung Quốc phủ nhận việc biết trường hợp một điệp viên Singapore, người đã nhận tội ở Mỹ rằng đang làm việc cho Trung Quốc. Người này đã tiếp cận được dự án máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ.

Video