Hạt giống lạ từ Trung Quốc có thể là mầm tai họa | Trung Quốc Tiêu Điểm

Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, Ted Cruz: sẽ còn đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc khác nữa; Trung Quốc tuyên truyền kêu gọi chiến tranh chống Mỹ; Sau nhiều tuần căng thẳng, lần đầu tiên Đức lên tiếng đe dọa Bắc Kinh sẽ phải trả giá cho hành động đàn áp tự do của Hong Kong...

Video