Nhiều người bị nhiễm virus corona sau “bữa tiệc của vạn nhà” ở Vũ Hán

Nhiều người bị nhiễm virus corona sau “bữa tiệc của vạn nhà” ở Vũ Hán. Ông Li, một người dân ở đây cho biết, cư dân của hơn 33 trong số 55 tòa nhà trong khu dân cư của ông đã bị nhiễm bệnh. Nhiều người bị nhiễm bệnh cùng một lúc quả thực là một sự bùng nổ trong cộng đồng. Mọi việc đã diễn ra như thế này suốt một tuần nay và bây giờ thì toàn bộ khu dân cư đang bị cách ly.

Video