'Ông lớn' ngành nhựa muốn xây trường học ở Hải Phòng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhựa Tiền Phong dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng giáo dục trong thời gian tới. Cụ thể, doanh nghiệp này chuẩn bị đầu tư xây trường học tại TP Hải Phòng.

Nhựa Tiền Phong dự tính trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch bổ sung nhóm ngành nghề liên quan đến giáo dục như giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; đào tạo sơ cấp, trung cấp và giáo dục khác.

Theo đó, công ty cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học Tiền Phong tại số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Dự án trường phổ thông có tổng diện tích đất gần 37.500 m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm, do Nhựa Tiền Phong làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2024-2026.

Quy mô dự án bao gồm trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm (khảo thí, ngoại ngữ, bồi dưỡng phát triển năng khiếu và kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, nhựa Tiền Phong cũng dự tính trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp muốn bổ sung ngành kiểm tra và phân tích kỹ thuật nhằm thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đặt mục tiêu doanh thu 5.400 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp dự kiến chi 191 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, đầu tư máy móc thiết bị mới 164 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản hơn 21 tỷ đồng và dự phòng khác 5 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh chính, Nhựa Tiền Phong cho biết việc kiểm soát trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và room tín dụng, cũng như các chính sách cho ngành bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ. Do đó, nhu cầu xây dựng sẽ giảm và nhu cầu sử dụng ống nhựa cũng khó tăng trưởng.

Ngoài ra, tình hình giá nguyên vật liệu chính như bột PVC, hạt nhựa HDPE, hạt PPR đang ở mức thấp và khó tăng cao như các tháng cuối năm 2021, việc tăng doanh thu do tác động của tăng giá bán sẽ không còn.

Tại 31/12/2023, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.473 tỷ đồng, tăng 7.7% so với đầu năm 2023. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh đạt gần 1.435 tỷ đồng, tăng 239% so với đầu năm.

Theo tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nhựa Tiền Phong dự kiến doanh thu bán sản phẩm năm 2024 là 5.400 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 555 tỷ đồng, đạt 87% lợi nhuận trước thuế năm 2023. Công ty dự kiến mức cổ tức bằng tiền năm 2024 là 20%, trong khi năm 2023 là 25% vốn điều lệ.

Theo đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 559 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ là do trong kỳ giá nguyên vật liệu giảm và chi phí lãi vay giảm.

Việt Nam Xã hội

'Ông lớn' ngành nhựa muốn xây trường học ở Hải Phòng