Thơ: Gia đình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Không ai được chọn mẹ cha
Anh em ruột thịt, họ xa, họ gần
Quốc gia, tỉnh, huyện, xóm làng

Nhà cao cửa rộng, giàu sang, nghèo hèn

Không ai biết bạc biết tiền
Biết tình ái biết uy quyền tận đâu
Ai hay chót vót trên cao

Mai này lạc xuống đáy sâu cuộc đời

Ai hay ở chốn chơi vơi
Mai này lại được về nơi an lành
Nơi đầu tiên là gia đình

Cái nôi, cái bếp biết mình là ai

Thịt da chia đắng sẻ cay
Cháo rau thừa thiếu đủ say tình đời
Sinh ly tử biệt kiếp người

Chốn dừng chân ấy là nơi cuối cùng....

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Gia đình