Tin độc quyền: Tài liệu tiết lộ lý do Trung Quốc che giấu nguồn gốc virus; 8.000 người bị cách ly

Tài liệu nội bộ chính phủ TQ tiết lộ lý do chính quyền từ chối minh bạch về nguồn gốc của virus. Hơn 8.000 người bị cách ly ở 3 tỉnh Đông Bắc TQ. Các biện pháp phong tỏa khiến 4,4 triệu người chịu ảnh hưởng.

Video