Trung Quốc: nhiều tỉnh tái phát dịch bệnh, thành phố Thư Lan tỉnh Cát Lâm bước vào "thời chiến"

Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng tất cả các khu vực có nguy cơ và nguy cơ cao đều không có người nhiễm mới, nhưng gần đây tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và Hắc Long Giang, số người nhiễm bệnh liên tục gia tăng. Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm cũng đã được xét vào diện khu vực có nguy cơ cao. Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm thậm chí còn tuyên bố rằng Thành phố Thư Lan bước vào tình trạng thời chiến.

Video