Tu dưỡng đạo đức là con đường ngắn nhất để đi đến thành công

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa có câu “Nhiều đức thì nhiều tài vật”, một cá nhân nếu muốn thành công thì ngoài kỹ năng nghề nghiệp, cần không ngừng tu dưỡng đạo đức. Việc kiên trì và nỗ lực làm người lương thiện, sẽ mang đến cho bản thân một con đường nhân sinh tốt đẹp trong tương lai.

Nhân gian không có sự thành công tuyệt đối, cái thành công mà chúng ta thường nói đến kỳ thực chỉ mang tính tương đối. Vì tiến bộ và thăng hoa là không có giới hạn, cho nên, chúng ta coi việc đạt được một mục tiêu nào đó, hoặc đạt được một tâm nguyện nào đó thì là thành công, nhưng mà, thuận theo thời gian và sự đề cao cá nhân, sẽ lại có những mục tiêu mới… liên tục lặp lại như vậy không ngừng. Lý tưởng và chí hướng của mỗi một người lớn nhỏ là không giống nhau, thường được gọi là “Mỗi người một chí hướng”. Một cá nhân nếu đạt được tâm nguyện của chính mình, làm được những điều được vạch ra trong chí hướng của mình, thì cá nhân ấy được coi là thành công rồi.

Thành công rốt cuộc dựa vào điều gì? Theo quan niệm truyền thống, thì đó là do phẩm hạnh và tu dưỡng của cá nhân đó. Đương nhiên, trong phương diện của mỗi người, hoặc có thể nói là trong mỗi ngành nghề của mỗi cá nhân, nếu không ngừng học hỏi, tay nghề trở nên ngày một chuyên nghiệp hơn, đây cũng là một phương diện rất quan trọng. Có một câu nói rằng “Nhiều đức thì nhiều tài vật”. Một người nếu tu dưỡng bản thân không tốt, lại muốn sinh mệnh mình đạt được nhiều phú quý, e rằng khó mà làm được.

Làm việc thất đức sẽ mất đi phúc phận

Theo ghi chép trong “Thái thượng cảm ứng thiên”: Triều Minh có Lý Đăng, 18 tuổi thi đỗ thủ khoa, sau đó đến 50 tuổi vẫn chưa được phong quan, ông bèn đi bái kiến Diệp Tịnh pháp sư để hỏi nguyên nhân. Diệp Tịnh pháp sư cầu khấn xin Văn Xương đế quân – vị thần chuyên lo việc thi cử đỗ đạt chỉ điểm. Đế Quân nói: “Lý Đăng khi mới sinh thời, được Ngọc Đế ban cho ngọc ấn, cho ông ấy 18 tuổi đỗ thủ khoa, 19 tuổi làm trạng nguyên, 52 tuổi nhậm chức hữu thừa tướng. Nhưng sau khi đỗ thủ khoa, ông ta đã lén lút chọc ghẹo nữ nhi hàng xóm, sự tình dù chưa gây hậu quả gì, nhưng vì nguyên nhân ấy mà công danh của ông bị đẩy lùi lại 10 năm, và giáng hạ 2 cấp. Sau đó lại vì hành vi chiếm nhà của anh trai, công danh lại bị đẩy lùi 10 năm nữa, giáng tiếp 3 cấp. Sau nữa, tại một khách quán tại Trường An, ông ta cưỡng hiếp một phụ nữ nhà lành, tiếp tục bị đẩy lùi 10 năm. Cho đến nay vì liên tục làm việc ác, không biết hối cải, chức vụ đều bị tước bỏ hết, ngày chết sắp đến gần rồi ! ” Diệp Tịnh pháp sư đem những lời ấy kể cho Lý Đăng, Lý Đăng nghe xong vô cùng hối hận, không lâu sau thì chết.

Làm việc thất đức sẽ mất đi phúc phận
Diệp Tịnh pháp sư đem những lời ấy kể cho Lý Đăng, Lý Đăng nghe xong vô cùng hối hận, không lâu sau thì chết. (Ảnh: Epoch Times)

Đọc xong câu chuyện này có lẽ nhiều người nghĩ về xã hội ngày nay. Không phải là có rất nhiều quan chức, có tiền có quyền, làm ông chủ, đã làm ra những việc mờ ám giống như vậy sao, hơn nữa còn có những việc không chỉ như vậy. Nhưng mọi người thấy họ vẫn đang làm quan, làm chủ, vẫn tiếp tục ăn chơi đàng điếm phải không ? Kỳ thực, thiên thượng đối với việc thưởng phạt con người không có gì thay đổi. Có thể, sinh mệnh của họ đặc định là phải làm quan, làm ông chủ lớn, nhưng, mỗi lần họ làm những việc xấu, phúc phận của họ đều không ngừng bị tiêu mất. Ví như sinh mệnh của họ đặc định là có 100 triệu tài sản, nhưng vì họ tu thân quá kém, không ngừng làm việc ác, có thể chỉ còn lại 10 triệu thôi. Nếu cứ tiếp tục bại hoại, thì lại tiếp tục tiêu mất. Kỳ thực chính là như vậy.

Không chỉ như thế, các phương diện tu luyện của một cá nhân là rất rộng. Nếu một người mặc dù không làm chuyện xấu, nhưng tâm tư hẹp hòi, tâm địa xấu xa, luôn tính toán so đo, keo kiệt, bủn xỉn, đố kỵ… Những người như thế cũng rất khó có được thành tựu.

đạo đức cao thượng
Luôn tính toán so đo, keo kiệt, bủn xỉn, đố kỵ… Những người như thế cũng rất khó có được thành tựu. (Ảnh: Pixabay)

Tâm thay đổi, tướng mạo và vận mệnh đời người cũng thay đổi theo

Phật gia thường giảng “Tướng do tâm sinh” có nghĩa là: người ta có tâm cảnh thế nào thì tướng mạo sẽ là thế ấy. Tư tưởng và thành tựu của một người có thể nhìn ra được thông qua biểu hiện đặc trưng của khuôn mặt.

Sách «Tứ Khố Toàn Thư» luận thuật rằng: “Chưa cần xem tướng người, mà trước tiên hãy nghe giọng nói của người ấy. Chưa cần nghe giọng nói người ta mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ấy. Chưa cần xem hành vi người ta mà trước tiên hãy xem xét cái tâm của người ấy". Đây cũng là nhấn mạnh rằng cái “tâm” quyết định cái “tướng” của con người. Sự thay đổi tướng mặt chính là do tâm thay đổi mà biểu hiện ra bên ngoài.

Điều này có thể thấy rõ ràng trong câu chuyện về thủa thiếu thời nghèo khó cơ cực của Bùi Độ. Một ngày, anh ta gặp một vị thiền sư trên đường. Vị đại sư nhìn thấy tướng mạo của Bùi Độ, phát hiện quanh miệng Bùi Độ có nhiều đường gân kéo dài, sợ rằng sẽ có tai họa bất ngờ nguy hiểm đến sinh mạng, ông khuyên Bùi Độ nên nỗ lực tu thiện. Bùi Độ nghe theo đó làm, cho đến một ngày nọ anh gặp lại vị thiền sư, đại sư nhìn thấy mắt Bùi Độ sáng ngời, tướng mạo đều đã thay đổi, bảo với Bùi Độ tương lai chắc chắn sẽ có phúc làm tể tướng. Quả nhiên Bùi Độ sau này làm trọng thần của bốn đời vua là Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông, và Đường Văn Tông. Ông cũng được xem là “quan tướng toàn tài”, đương thời có địa vị và danh tiếng lớn “Công cao trung nguyên, vang danh biên ngoại”. Trong sử sách nhìn nhận Bùi Độ là “đức độ vẹn toàn thuỷ chung suốt bốn đời vua”, “uy danh đức độ và sự nghiệp của ông sánh với Quách Phần Dương”. Bùi Độ có năm người con, đều danh tiếng hiển hách, có nhiều thành tựu. Như những gì vị đại sư nói, diện mạo của Bùi Độ có những biến hóa như vậy là do không ngừng tu thiện, đoạn tuyệt việc ác, thay đổi tâm tính của chính mình.

Tâm thay đổi, tướng mạo và vận mệnh đời người cũng thay đổi theo
Quả nhiên Bùi Độ sau này làm trọng thần của bốn đời vua là Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông, và Đường Văn Tông. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Sự tu dưỡng của một cá nhân, tính cách, phẩm hạnh đều thể hiện lên khuôn mặt người đó. Nhìn tướng mạo có thể biết được vận mệnh hung cát của một người, vậy tướng mạo không phải là do sự tu hành của cá nhân đó quyết định sao? Đề cao tu dưỡng, không phải là một việc dễ dàng. Nhưng nếu không đề cao tu dưỡng bản thân, rất khó để cuộc đời chúng ta trở nên tốt hơn. Cho nên, việc nỗ lực thay đổi bản thân, khiến cho mọi mặt đều biến chuyển thành tốt, đây là con đường duy nhất của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình đề cao tu dưỡng bản thân, không thể ngay lập tức nhìn thấy những phúc lành mà thiên thượng ban thưởng cho được, và chúng ta cũng đừng nên buồn phiền mà từ bỏ. Việc kiên trì và nỗ lực đi trên con đường thiện, sẽ mang đến cho bản thân một con đường nhân sinh tốt đẹp trong tương lai.

Thành công gần hay xa, lớn hay nhỏ đều là xem cá nhân đó tu dưỡng nhanh hay chậm. Sự thăng hoa này là xuất phát từ nội tâm, triệt để cải biến chính mình, như là thay đổi thành một con người mới, nó không phải là việc chỉ cần thực hiện bề ngoài để lấy lệ là được.

Nam MinhBÀI CHỌN LỌC

Tu dưỡng đạo đức là con đường ngắn nhất để đi đến thành công