Vì sao trong kiếp nạn vẫn luôn có những người may mắn thoát chết

Tại sao thế gian có những trường hợp khi kiếp nạn xảy ra, luôn có những người may mắn thoát chết?

Video