Virus lần tìm theo mối quan hệ với ĐCSTQ : Vương quốc Anh

Vương quốc Anh là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đại dịch, Thủ tướng Anh là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị nhiễm virus. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích sâu về mối quan hệ kinh tế của Anh với Trung Quốc, và xem mọi thứ sẽ đi tới đâu trong đại dịch này.

Video