Biden sẽ cho di dân nhập quốc tịch Mỹ trong 8 năm; Nhiều người bất ngờ ngã gục trên đường phố TQ

Biden sẽ cho di dân nhập quốc tịch Mỹ trong 8 năm; Nhiều người bất ngờ ngã gục trên đường phố TQ