“Đòn chí mạng" lên ngành công nghệ bán dẫn: Trump dập tắt tham vọng thống trị ngành viễn thông của Trung Quốc

Năm 2015, Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra chiến lược “Made in China 2025” với mục tiêu sau 10 năm Trung Quốc sẽ tự cung cấp được 70% nhu cầu về các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó công nghệ bán dẫn có tầm quan trọng hàng đầu. Thậm chí, Trung Quốc còn dành hẳn một ngân quỹ 300 tỷ USD cho riêng ngành này để chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Mỹ. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc hiện đang chiếm 4% thị phần bán dẫn trên Thế giới trong khi các công ty Mỹ đã chiếm giữ 50% thị phần của thị trường này. Trung Quốc dường như không có cách nào để thu hẹp khoảng cách này trong vài thập niên tới. Đã vậy, chính quyền Trump lại vô cùng quyết liệt trong việc dập tắt ảo vọng “Trung Hoa mộng” về công nghệ của ĐCS Trung Quốc. Nếu xem “tương lai công nghệ bán dẫn” gắn liền với “tương lai của Trung Quốc”, thì đây có thể là “con bài” chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn phần sự bành trướng về kinh tế - chính trị của ĐCS Trung Quốc.