Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả kê khai tài sản: 4.000 người kê khai, chỉ 2 người không trung thực

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023, trong đó hơn 4.000 người bị kiểm tra kê khai tài sản, chỉ 2 người không trung thực.

Cơ quan thanh tra cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn ngành đã triển khai hơn 4.000 cuộc thanh tra hành chính và 94.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hơn 272.000 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 49 vụ việc tham nhũng (tăng 63,3%), 72 người (tăng 80%). Về kinh tế gần 179.000 tỷ đồng, 400 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 148.000 tỷ đồng và 9 ha đất.

Kiểm tra nội bộ phát hiện 7 vụ, 14 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 26 vụ, 45 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 13 người liên quan tham nhũng.

27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Tiếp tục xem xét xử lý 208 vụ, 319 người bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm. Một số địa phương phát hiện nhiều vi phạm ở các lĩnh vực gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An…

Theo báo cáo cho biết, các cấp, ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 26.000 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Trong quá trình tiến hành xác minh tài sản của hơn 4.400 cá nhân, cơ quan thanh tra cho biết đã có 2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Một số địa phương dùng hình thức bốc thăm để xác định người phải xác minh tài sản thu nhập.

Lý Ngọc tổng hợp

Việt Nam Chính trị

Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả kê khai tài sản: 4.000 người kê khai, chỉ 2 người không trung thực