Thơ: Hồn chữ

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tưởng nhớ Hoạ sỹ, Học giả Duệ Anh nhân giỗ đầu)

Từ hôm tiễn anh ra đồng
Anh đi, đi mãi, mãi không thấy về
Mỗi khi gió động ngoài hè
Ngỡ là anh đến dựng xe bên thềm

Anh khoe thức viết thâu đêm
Em là độc giả đầu tiên đấy mà
Kẻ thưởng văn, người thưởng trà
Hai ta thật giống Bá Nha - Tử Kỳ

Thế mà vội vã rời đi
Chẳng hề nhắn gửi điều gì cho ai
Nhớ xưa cái thuở đầu đời
Gặp nhau như thể ông Trời xe duyên

Người hiền gặp được người hiền
Tuy ngắn ngủi, vẫn là duyên Châu - Trần
Từ hôm tiễn anh ra đồng
Anh đi , đi mãi, mãi không thấy về

Bao lâu đợi cùng thưởng trà
Bao lâu gặp để Bá Nha - Tử Kỳ?
Hồn chữ sao lại rời đi
Để lại xác chữ làm chi cho buồn?

08.03.2024
Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Hồn chữ