Thơ: NGẪM - V

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Ngâm thơ) - Gặp cớ sự bất bình ra mặt; Có hay đâu thất - đắc song hành. Nhân duyên có cội có cành; Sống mà lương Thiện phúc lành Trời ban.

'Muôn việc phải đâu người tính rắp
Một đời như đã sắp bày xong' (*)
Tội gì khổ tứ lao tâm
Bon chen thua được cũng không đến mình

Gặp cớ sự bất bình ra mặt
Có hay đâu thất - đắc song hành
Nhân duyên có cội có cành
Sống mà lương Thiện phúc lành Trời ban

Kìa phẩm đức ngọc vàng khó đổi
Nọ lợi danh sớm tối thay màu
Kể gì bãi bể nương dâu
Xuân thu thoắt đã qua cầu gió bay

Chân thật mới là thày khôn khéo
Hà cớ chi bóp méo sự tình
Đến khi mọi việc tường minh
Khác chăng lấy đá đè mình đó thôi

Phúc đi với những người trọng Nhẫn
Họa theo phường nóng giận sân si
Phật gia có giảng từ bi
Đạo gia có giảng vô vi, vô cầu...

Muốn gặp được phép màu nhân thế
Lặn lội chi bốn bể nhọc lòng
Tìm xem sách "Chuyển Pháp Luân" (**)
Thiên thư truyền tại cõi trần đó thôi...

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(*) Cổ ngữ.

(**) "Chuyển Pháp Luân" cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp - pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia - giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.htmlBÀI CHỌN LỌC

Thơ: NGẪM - V