TQ cho phép hải cảnh bắn tàu nước ngoài; Nhiều vệ binh Mỹ nhiễm virus Vũ Hán

TQ cho phép hải cảnh bắn tàu nước ngoài; Nhiều vệ binh Mỹ nhiễm virus Vũ Hán