Tuomas Malinen

Tuomas Malinen

 
Tác giả ​​Tuomas Malinen là Giám đốc điều hành và nhà kinh tế trưởng tại GnS Economics, một công ty tư vấn kinh tế vĩ mô có trụ sở tại Helsinki, và là Phó Giáo sư kinh tế. Ông đã nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và các cuộc khủng hoảng kinh tế trong 10 năm. Trong bản tin của mình (MTMalinen.Substack.com), ông Malinen nói về các dự báo và cách để chuẩn bị cho suy thoái và khủng hoảng sắp tới.