Năm 2024: 3 nhóm người bắt buộc đổi căn cước công dân gắn chip để không bị phạt

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm sau, những người sinh năm bao nhiêu bắt buộc phải đổi căn cước công dân gắn chip mới?

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ chứng minh nhân thân quan trọng của công dân. Thẻ CCCD gắn chip được cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Theo Luật Căn cước công dân 2014 và quy định tại Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp là: khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2024, những người thuộc độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là người sinh vào một trong các năm 1999, 1984 và 1964.

Tuy nhiên, nếu CCCD được cấp trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Nếu trong trường hợp công dân đi làm CCCD đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời. Tức là công dân được sử dụng cho đến khi mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng.

Ngoài ra, chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Như vậy, đến năm 2024, những người có Chứng minh nhân dân được cấp từ năm 2009 trở về trước bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

Bên cạnh đó, một số trường hợp cần đổi CCCD như:

- CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng.

- Xác định lại giới tính, quê quán.

- Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND.

- Bị mất thẻ CCCD/CMND.

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Mức phạt khi không đổi CCCD gắn chip hết hạn

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việt Nam Xã hội

Năm 2024: 3 nhóm người bắt buộc đổi căn cước công dân gắn chip để không bị phạt