Thơ: Trở về

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi nhớ muôn đời trong vũ trụ; Tôi lại là tôi của mỗi người; Cùng những sinh linh còn sinh mệnh; Tôi sẽ tới tôi, trở về tôi...

Tôi nhớ ngày xưa ở trên giời
Tay hoa cầm bút chấm mực mây
Viết cho bạc biển, rừng xanh biếc

Viết mãi rồi tôi xuống thành người

Tôi nhớ ngày nao qua mấy kiếp
Khi thì ở đó, lúc ở đây
Khi làm thuyền thợ, khi trồng cấy

Có lúc kinh doanh, lúc làm thầy

Tôi nhớ khi sinh tôi rất gầy
Bà mụ bế tôi sợ lọt tay
Tái hơn cả tím, oe oe khóc

Tôi nhớ nhà tôi bố mẹ nghèo

Tôi nhớ đời tôi rất gieo neo
Lội suối trèo non với vượt đèo
Thời trẻ đói ăn thường thiếu gạo

Chút lý tưởng con cũng bọt bèo

Tôi nhớ thời tôi bom đạn réo
Người đi đông lắm, ít người về
Chiến tranh đã tắt, đời cơ khổ

Giấc mơ hạnh phúc ngủ trong mơ

Tôi nhớ muôn đời muôn kiếp mới
Tôi lại là tôi, mãi mãi tôi
Tôi là hạt cát tôi biết nói

Giữa vạn u mê cất tiếng cười

Tôi nhớ muôn đời trong vũ trụ
Tôi lại là tôi của mỗi người
Cùng những sinh linh còn sinh mệnh

Tôi sẽ tới tôi, trở về tôi...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Trở về