Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành với kỳ vọng giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ hôm nay, 15/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất điều hành 1% với lãi suất tái chiết khấu, cho vay qua đêm và hạ trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND của các TCTD với doanh nghiệp xuống thêm 0,5% (nhưng chỉ áp dụng cho một số ngành, lĩnh vực kinh tế tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016). NHNN không hạ lãi suất tái cấp vốn, giữ nguyên mức 6%.

Theo một thông báo của NHNN vào ngày 14/3, nhằm giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, trong điều kiện kinh tế vĩ mô cho phép, cơ quan này giảm thêm 1% lãi suất điều hành và 0,5% trần lãi suất cho vay ngắn hạn (dưới 1 năm) với doanh nghiệp.

Theo NHNN, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó lạm phát trong nước được kiểm soát, đồng thời tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cũng đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động.

Do đó, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 15/3/2023; cụ thể như sau:

Thứ nhất, giảm 1% lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Thứ hai, giảm 0,5% mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm./.

Quang NhậtBÀI CHỌN LỌC

Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành với kỳ vọng giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp